The Word of God on AETJ, Inc., Click on Englsih - 2001 English to choose your own language, La Parole de Dieu Pawòl Bon Dye ya sou AETJ, Inc. Klike sou English - 2001 English pou ka chwazi lang ou vle ya. Pou kreyòl, chache: Kreyòl ayisyen. Ke Bon Bon Dye edew konprann Pawòl Li.