Byenvini sou paj kreyòl AETJ, Inc. ya!

  Pou ou ka koute radioAETJ sou audionow, konpoze nimero saa: 712-432-7865 Koute

  Yon gro mèsi ak moun ki fè nou kado yo

  Live Chat Room    teleAETJ

  Tanpri An nou youn respekte lòt nan CHAT ROOM

  Moun ki gen renmen nan kè li p'ap fè anyen ki pou fè moun wont, li p'ap ...
  Img

  Ede nou, poun ka ede plis moun

  Bib la, se Liv tout liv yo.

  AudioNow

  Pwovèb 19:17 Lè ou bay pòv lacharite, se Bondye ou prete. Se li menm ki va renmèt ou sa.

  Jeremi 29:7 "Travay pou fè peyi kote Seyè a fè yo depòte nou an wè zafè l' mache byen. Lapriyè Seyè a pou yo. Paske, si sa bon pou yo la bon pou nou tou."