Our activities

Latest activities

AETJ, Inc. in action.

2017

From The President

Dear family and friends,
As a believer, I have always dreamed to join God where He is at work among His people. AETJ Inc., in partnership with Global Community Church of Tampa, is organizing its annual short-term mission trip to Jacmel, Haiti from July the 22nd to the 30th. I am super excited to be traveling to Jacmel, Haiti with ...Read More

2016

It Really Does Make a Difference

This was the third summer that Association des Enfants du Taberancle de Jacmel (A.E.T.J Inc.) collaborated alongside Global Community Church (GCC) and other supporters, to positively impact lives, in Jacmel, Haiti. The continual deepening of these relationships and the expanding of this partnership make more and more of a difference each year. With each opportunity we work together to show the love of Jesus ...Read More

AETJ, Inc 2016 Jacmel, Haiti Mission Trip - July 18 to July 31, 2016

In 2015, your prayers and support of all kinds allowed us, AETJ, Inc. and supporters/partners to positively serve over 1500 people(Kids and Adults) in Jacmel, Haiti.They experienced an exceptional moment in their lives. We believe that while it is great to share the Word of God with them; it is also important to share the wealth of God with them, since all we have belongs to Him and we live on earth.

AETJ, Inc. is reminding each and everyone of you that we will be going to Haiti this year. It is a two week activity from July the 18th through the 31st. The local members will start on the 18th and we will arrive on the 23rd to re-enforce the sharing of the love of God with members of the communities of Jacmel and certain parts of its remote areas coming from all horizons during two weeks of summer activities. From the 18th through the 29th we will minister to more than 400 kids on arts, craft, civics, good manners, hygiene, environment protection in a loving and fun way.

July 25th to 29th The medical Team will also spend 4 days in Siloe, Kafou Pengwen, Lavoute, and Marigot to see patients and give medications free of charge. We will not forget those in great need in the Jacmel Civil Prison, Saint Michel Hospital, and the Communal Azile (retraite house for less fortunate elders).

We need
1.- Prayers
2.- Tooth brushes, tooth paste, deodorant, soap, lotion, hand sanitizer.....
3.- Candy bars, all kind of snacks for the kids, sacks of rice, boxes of spaghetti, cans of milk, sacks of beans, gallons of kitchen oil ....
4.- Painting brushes, markers, crayons, pencils, pens ......
Please visit our website www.aetj.org to donate online or write your check to AETJ Inc. and mail it to:
6535 Diana Ct
Tampa, FL 33610.
Remember AETJ Inc is a 501(c)3 organization therefore your donation is tax deductible.

2015

AETJ, Inc 2015 Jacmel, Haiti Mission Trip - July 18 to July 26, 2015

Last year, your prayers and support of all kinds allowed AETJ, Inc. & our supporters to help many people of all ages in Jacmel Haiti experience an exceptional moment in their lives. We believe that while it is great to share the Word of God with them; it is also important to share the wealth of God with them, since all we have belongs to Him.

AETJ, Inc. is reminding each and everyone that its members will be going to Haiti again this year July the 14th through the 26th to share the love of God with about 400 kids coming from all horizons during two weeks of summer activities.

July 18 to 26, The medical Team will also spend 4 days in Siloe, Kafou Pengwen, Bazin/Musac, and Cap Rouge to see patients and give medications free of charge. We will not forget those in great need in the Jacmel Civil Prison, Saint Michel Hospital, and the Communal Azile (retraite house for less fortunate elders).

We need
1.- Prayers
2.- Tooth brushes, tooth paste, deodorant, soap, lotion, hand sanitizer.....
3.- Candy bars, all kind of snacks for the kids, sacks of rice, boxes of spaghetti, cans of milk, sacks of beans, gallons of kitchen oil ....
4.- Painting brushes, markers, crayons, pencils, pens ......
Please visit our website www.aetj.org to donate online or write your check to AETJ Inc. and mail it to:
6535 Diana Ct
Tampa, FL 33610.
Remember AETJ Inc is a 501(c)3 organization therefore your donation is tax deductible.

Haitian Creole    AETJ Misyon 2015 nan Jakmèl - 19 pou rive 26 Jiyè 2015

 

Pou ane 2015 la  yon fwa ankò, nan lide pou nou rete nan liy misyon ak objektif nou, AETJ Inc. ak patnè li GRCC ap òganize nan Jakmèl anpil aktivite pou tout kouch nan sosyete a, sitou jèn yo ki se avni mond lan.

 

Kan Dete

Konsa sòti 13 pou rive 17 Jiyè 2015 la menm group Atis ane pase yo ap travay ak jèn yo nan Siloe a, pou bay yo konesans de baz nan penti ak atizana. Nap gen 2 gwo ekspozisyon nan Jakmèl ak zèv timoun sa yo reyalize a.

 

Sòti 19 pou rive 26 Jiyè 2015, yon ekip jèn an Ayiti mele ak jèn Etazini ap kontinye travay ak timoun yo sou anpil sijè enpòtan pou lavi sosyal ak espirityèl yo.

Klinik Mobil

Sòti 19 pou rive 26 Jiyè 2015, ekip medikal la ap tounen ankò pou konsilte malad yo epi ba yo medikaman ka yo merite, nan 4 zòn diferan nan komin Jakmèl la. 

 

Vizit Kominotè

Nap profite vizite sila yo ki fèmen dèyè 4 mi nan prizon, sa yo ki malad nan lopital ki paka menn egzekite yon preskripsyon, ansanm ak granmoun yo ki lage sou kont mè yo nan Azil kominal la. Se ap yon bon moman aprantisay pou jèn yo aprann sèvi moun nan kominote yo ki nan bezwen.

Konkou Literè

Yon lòt gwo koze ane sa a se konkou literè a nou ajoute nan pwogram nan kap dire 2 semèn. Tout moun, tout kalte tout plimay ka ekri yon bon tèks pou patisipe nan konkou sa a pou genyen 1000.00$US, 500.00$US, 250.00$US, ak kèk prim konsolasyon. Se ap yon opòtinite pou bay dizon'w sou kijan w panse LEGLIZ te ka tounen yon zouti devlopman sosyal, ekonomik, ak kiltirèl nan peyi Dayiti. AETJ ap fè yon liv ak tèks ki pibon yo e lap pibliye l, vann li, kote kòb nou ranmase a pral sèvi yon lekòl nan kominote a. 

 

Sware Kiltirel

Yon lòt gwo zafè ankò se sware kiltirèl sa a ke nap òganize nan Samba N. Club jou 24 jiyè 2015 lan pou nou rekonpanse premye lireya yo, nan konkou a, kote yon panèl entèlektyèl Ayisyen pral fè deba sou kesyon RELIJYON yo an ayiti. Nap pwofite vann liv la epi ekspoze zèv atizanal timoun yo pou bay Bondye glwa pou talan l ba yo.

 

Tankou w ka wèl se anpil aktivite. E sa mande anpil planifikasyon, depans, an enèji pou reyalize pwogram sa yo. Priye pou Bondye voye mwenyen finansye, lojistik, ak lasante pou tout ekip la. Ou ka rejwenn nou tou nan ale Ayiti ak nou, bay kòb, bay medikaman, bay materyèl, bay bagay pou fè kit sanitè, e sitou priye pou lòd ak disiplin kontinye reye nan mitan nou.
Nap diw mèsi davans pou èd ak priyèw. Se pou Bondye beniw byen beni.

 

Through AETJ Inc., let us help change the life story of our community members.

2014

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Jacmel sera encore notre lieu d’action du 21 au 27 juillet 2014. En collaboration avec Global Refuge Community Church nous organisons une mission humanitaire qui comprend 3 phases : ​ 1. Phase médicale (clinique mobile, premiers soins, signes vitaux etc.) ​2. Phase socio-éducative (enseignement auprès des enfants de toute provenance) ​3. Phase d’évangélisation (visite d’hôpitaux, de prison etc.) ​ Il va de soi que des volontaires disposant d’une expérience médicale seront particulièrement précieux pour cette mission qui implique aussi des soins à des personnes malades. ​ ​​À des fins hygiéniques, nous souhaitons offrir une trousse sanitaire aux prisonniers. Celle-ci est évaluée à 10 dollars. Vous pouvez faire un don en visitant notre site internet www.aetj.org. Avec un don de 10 dollars vous pouvez changer la vie d’un être humain. ​

Please make a secure donation